22.4.2020

Roušky darem pro město Náchod

O provoz rouškomatu před budovou náchodské radnice je i nadále velký zájem. V provozu je od 30. března a za tu dobu prošlo jeho útrobami více než 40 tis. roušek. Město Náchod zprostředkovává tuto výhodnou nabídku k nákupu ochranných prostředků pro občany Náchoda především díky darům, kterých se mu dostává.

V tomto týdnu jsme obdrželi od společnosti SWONIA a.s. ve spolupráci s Czech – China Centrum, z.s., dalších 10 tisíc kusů roušek! Děkujeme za velmi cenný dar, který od zástupců společnosti SWONIA, a.s., osobně převzal ve středu 22. 4. v Praze starosta Jan Birke!

Projekt rouškomatu tak vlastně díky dárcům pomáhá dvakrát. V první řadě jsou jeho prostřednictvím ochranné prostředky občanům dostupné, v druhé řadě bude výtěžek z rouškomatu použit v sociálních službách k nákupu potřebného vybavení pro klienty Městského střediska sociálních služeb Marie.

Děkujeme všem, kteří v této době nezištně pomáhají!

Zdroj: mestonachod.cz

Starosta města Náchod: Jan Birke

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz