18.10.2018

Setkání s náměstkem primátora Mladé Boleslavi

Za účasti náměstka primátora pana Robina Povšíka, víceprimátorky města Cixi City z Čínské lidové republiky, představitelů...
Číst více >>
11.9.2018

Nový čínský Velvyslanec přijal zástupce Czech-China Centrum

Členové představenstva Czech-China Centrum přijali pozvání nového Velvyslance Čínské lidové republiky v České republice, pana...
Číst více >>
16.5.2018

Zástupci města Cixi navštívili město Mladá Boleslav

V rámci pokračujících jednání o partnerství města Mladá Boleslav a Cixi City, navštívila Mladou Boleslav...
Číst více >>
Další aktuality

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Předsedou spolku je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., poradce vicepremiéra vlády České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Burzovní palác – Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz