10.2.2020

Setkání účastníků podnikatelských misí 2020

Zástupci Czech China Centrum přijali pozvání na tradiční společenské „Setkání účastníků podnikatelských misí“, které se bude konalo 10. února 2020 od 17:30 hodin v reprezentačních prostorách Černínského paláce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Toto setkání se stalo pevnou součástí podpory exportních aktivit českých firem ze strany státu. Bylo nám potěšením zúčastnit se oslavy 27. ročníku pořádání podnikatelských misí a společně si neformálně připomenout nejen zážitky z těchto cest. Součástí večera bylo zhodnocení přínosnosti misí, vytipování prostoru pro zlepšení a zhodnocení státní podpory exportu a ekonomické diplomacie za účasti členů klíčových vládních resortů a dalších významných hostů.

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz