9.11.2019

Zástupci CCHC se zúčastnili podnikatelské mise doprovázející předsedu poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Radka Vondráčka, v Číně

Zástupci Czech China Centra se jako jedna ze 7 českých firem zúčastnila mise doprovázející předsedu poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Radka Vondráčka, v Číně. Delegace se ve dnech 3. až 8. listopadu zůčastnila výše uvedené mise organizované Svazem průmyslu a dopravy České republiky v Šanghaji, kde delegace navštívila veletrhe CIIE, představujíci novou dimenzi vztahů Číny se zahraničními obchodními partnery. Delegace dále navštívila průmyslové zóny v Suzhou, podnikatelské fórum v Hangzhou, v sídle společnosti Alibaba group a zástupci CCHC uzavřeli významné obchodní dohody přímo na veletrhu CIIE se svými čínskými partnery.

 

 

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz