30.4.2019

Doprovodná podnikatelská mise prezidenta České republiky se zástupci CCHC navštívila Čínskou lidovou republiku

Delegovaní zástupci Czech China Centrum se zúčastnili podnikatelské mise v Čínské lidové republice. Pod záštitou organizátora, Hospodářské komory ČR, se podnikatelská delegace, doprovázejíci prezidenta České republiky, snažila navázat nové obchodní vztahy s čínskými společnostmi. Podnikatelskou delegaci české republiky vedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Mise se konala ve dnech od 23. do 29. dubna ve měste Peking. V rámci Czech China BRI Coorperation Forum uzavřeli zástupci CCHC písemné dohody a smlouvy s čínskými partnery v oblasti elektromobility, dobíjecích stanic, kamerových systémů a smartcities. CCHC navštívila EXPO Peking a účastnila se otevření českého pavilonu.

 

 

 

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz