18.10.2018

Setkání s náměstkem primátora Mladé Boleslavi

Za účasti náměstka primátora pana Robina Povšíka, víceprimátorky města Cixi City z Čínské lidové republiky, představitelů nejvýznamnějších podniků města, generálních manažerů a podnikatelů a zástupců Czech – China centrum proběhlo oficiální přijetí na Magitstrátu města Mladá Boleslav, které navazovalo na probíhající jednání z loňského roku a letošního roku, kdy Magistrát města Mladá Boleslav navštívily delegace v čele s nejvyššími představiteli města Cixi City.

Předmětem schůzky bylo pokračování v dialogu o vytvoření společného projektu partnerského města s Mladou Boleslaví a představení bodů spolupráce mezi těmito městy. Součástí jednání bylo projednání podpisu memoranda o spolupráci.

 

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz