11.9.2018

Nový čínský Velvyslanec přijal zástupce Czech-China Centrum

Členové představenstva Czech-China Centrum přijali pozvání nového Velvyslance Čínské lidové republiky v České republice, pana Jianmin Zhanga a setkali se s ním na půdě Velvyslanectví Čínské republiky v Praze. Jednalo se o první oficiální schůzku nového Velvyslance v jeho úřadu, po jeho pondělním příletu do Prahy. Tématem rozhovorů byl rozvoj česko – čínských vztahů a  možnosti spolupráce. Zástupci Czech – China Centrum (CChC) ujistili pana velvyslance, že společnost Czech-China Centrum je připravena být nápomocna ve všech směrech rozvoje vzájemných vztahů, obchodních, kulturních i společenských. Nový Velvyslanec Čínské lidové republiky naopak ujistil zástupce Czech-China Centrum o jeho maximální podpoře společnosti v jejích aktivitách v rámci česko-čínských vztahů.

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz