27.10.2017

Úspěšně proběhlo Čínsko – České Fórum – MODERN SERVICE INDUSTRY

Ve spolupráci Czech-China Centrum a Agentury Evropské kanceláře pro podporu investic Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky, úspěšně proběhlo v pátek 27. října 2017 od 9:00 v Grégrově sálu Obecního domu, Praha 1, Čínsko – České Fórum – MODERN SERVICE INDUSTRY. Prezentovány byly delegacemi zástupců čínských podniků přednášky v oblasti realizace developerských projektů, obchodu s nemovitostmi a logistického sektoru, za účelem komunikace s českými podnikatelskými subjekty.

Čínsko – Českého Fóra se zúčastnili také zástupci podnikatelských i politických subjektů České republiky.

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz