12.10.2017

Čínsko-České Fórum, MODERN SERVICE INDUSTRY v Praze!

Agentura Evropské kanceláře pro podporu investic Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky s Czech-China Centrum z.s., Česká republika, pořádá v pátek 27. října 2017 od 9:00 v Grégrově sálu Obecního domu, Praha 1:

Čínsko – České Fórum – MODERN SERVICE INDUSTRY.

CIPA, čínská vládní platforma pro podporu bilaterálních investic na národní úrovni, chce prostřednictvím tohoto fóra, prezentovat delegaci zástupců čínských podniků v oblasti realizace developerských projektů, obchodu s nemovitostmi a logistického sektoru, za účelem komunikace s českými podnikatelskými subjekty. Fórum považuje za příležitost pro vytvoření kontaktů a navázání budoucí spolupráce. Součásti delegace jsou dále vládní úředníci, zástupci obchodních komor a podniků.

Čínsko – Českého Fóra se zúčastní také zástupci podnikatelských i politických subjektů České republiky.

Fórum je organizováno spolkem Czech – China Centrum z.s., Česká republika, který podporuje ekonomickou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou.

Touto cestou vás zveme k účasti na tomto fóru.

Zašlete nám prosím prostřednictvím emailu vyjádření svého zájmu účasti na tomto Čínsko – Českém Fóru do 16. října 2017 na email: info@chinacentrum.cz.

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz