12.9.2017

Čínskou delegaci přijal místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

Čínská delegace vedená panem Chen Guorongem, ředitelem oddělení zahraničních ekonomických vztahů Ministerstva obchodu provincie Zhenjiang a zástupcem primátora města Yiwu z provincie Zhenjiang panem Shi Wenzhenem, navštívila společně s členy představenstva Czech – China Centrum z.s. Senát parlamentu České republiky, kde je přijal místopředseda pan Jaroslav Kubera.

Členové čínské delegace představili panu místopředsedovi Senátu parlamentu České republiky panu Jaroslavu Kuberovi projekt „Hedvábná stezka“, spojení Čínské lidové republiky a České republiky nákladní vlakovou dopravou a projekt zřízení „České stanice“ tohoto vlaku, který obsahuje výstavbu logistického centra. Bylo hovořeno o vhodných lokalitách pro tuto mimořádnou investici, včetně jejího pozitivního dopadu na zlepšení infrastruktury a vytvoření nových pracovních i podnikatelských příležitostí. Pan místopředseda se zajímal o výběr lokalit a projevil svůj zájem o součinnost s Czech – China Centrum z.s. v této věci.

Pan místopředseda vyslovil podporu tomuto projektu a rozvoji česko – čínské hospodářské spolupráce.

 

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz