11.9.2017

Proběhla návštěva u starosty města Milovice s prohlídkou lokality

Starosta města Milovice pan Ing. Milan Pour, přijal zástupce Czech – China Centrum z.s. společně s čínskou delegací, vedenou panem Chen Guorongem, ředitelem oddělení zahraničních ekonomických vztahů Ministerstva obchodu provincie Zhenjiang a zástupcem primátora města Yiwu z provincie Zhenjiang panem Shi Wenzhenem.

Panu starostovi byl představen projekt „Hedvábná stezka“, spojení Čínské lidové republiky a České republiky nákladní vlakovou dopravou a projekt zřízení „České stanice“ tohoto vlaku, který obsahuje výstavbu logistického centra. Ze strany Czech – China Centrum z.s. byla čínským kompetentním orgánům vybírajícím vhodnou lokalitu doporučena oblast bývalého vojenského újezdu Boží dar v katastru města Milovice. Oblast pan starosta prezentoval osobně včetně prohlídky, které se zúčastnila čínská delegace se zástupci Czech – China Centrum z.s.

Pan starosta Ing. Milan Pour vedl se zástupci čínské delegace živou diskuzi na téma možnosti výstavby logistického centra a souvisejících provozů v blízkosti města Milovice. Zajímal ho dopad na život občanů města, možností zlepšení infrastruktury a vytvoření nových pracovních a podnikatelských příležitostí. V závěru vyslovil plnou podporu tomuto projektu i rozvoji česko – čínské hospodářské spolupráce.

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz