23.8.2017

Předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijal delegaci z Číny

V pondělí 21.8 proběhlo oficiální setkání představenstva spolku Czech – China Centrum v čele s jeho předsedou panem JUDr. Petrem Petržílkem, zástupcem společnosti YXE panem Timmy Fengem a zástupci města Yiwu na půdě Poslanecké sněmovny České republiky s jejím předsedou panem Janem Hamáčkem. Obsahem rozhovoru bylo především téma rozvoje spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou v oblasti logistiky, přepravy zboží mezi oběma zeměmi a možností vybudování logistického centra firmy v České republice.

Zástupce společnosti YXE představil panu předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky investiční záměr vybudování logistického centra v České republice, jako součásti projektu „Nová hedvábná stezka“. Slavnostní ceremoniál u příležitosti odjezdu prvního nákladního vlaku, který spolu organizovalo Czech – China Centrum, a o kterém jsme informovali, byl prvním krokem této spolupráce mezi oběma zeměmi.

Toto logistické centrum by zajišťovalo distribuci zboží nejen do České republiky, ale také dále do Střední a Východní Evropy. Přineslo by investice do zlepšení dopravní infrastruktury České republiky a mnoho nových pracovních míst. Zároveň by se zde soustředilo zboží českých firem určených pro čínský trh.

Pan předseda PS Jan Hamáček vyslovil maximální podporu tomuto investičnímu projektu i práci Czech-China Centrum a vyjádřil přesvědčení, že Czech-China Centrum z.s. je odborně i personálně připraveno čínskou stranu při realizaci nejen uvedeného projektu kvalitně a odborně zastupovat.

 

 


Další aktuality >>

NAŠE CÍLE

Hlavním cílem spolku Czech - China Centrum je rozvíjení činnosti směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi občany a organizacemi České republiky a Čínské lidové republiky na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic a humanitárních činností. Jedním z hlavních cílů je rozvoj a šíření Čínské medicíny v České republice, rozvoj projektů „smart cities“ ve spojení s vytvářením nových partnerských vztahů mezi městy České republiky a Čínské lidové republiky. Spolek rozvíjí svou činnost s podporou osob činných v politické sféře České republiky. Především chceme podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech, napomáhat ke zvyšování úrovně spolupráce a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií pro tuto spolupráci. Chceme napomáhat spolupráci podnikatelských subjektů a měst.
Czech - China Centrum

Kontakty

Czech – China Centrum, z. s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha
Česká republika
T: +420 220 560 686
E: info@chinacentrum.cz
www.chinacentrum.cz